Рубрика: Թարգմանություններ

Կարիերա․ կարիերայի տեսակները

Սույն աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել կարիերան, նրա տեսակները,  թե ինչպես է մարդը պլանավորում իր ապագան (կարիերան)՝ հիմնված իր կարիքների եւ սոցիալ-տնտեսական պայմանների վրա:

Картинки по запросу illustration

Զարմանալի բան չկա, որ մարդը ցանկանում է իմանալ կարիերայի աճի հեռանկարները և տվյալ կազմակերպության հետագա վերապատրաստման հնարավորությունները, ինչպես նաև պայմանները, որոնք նա պետք է կատարի դրա համար: Հակառակ դեպքում վարքի շարժառիթները դառնում են թույլ, մարդը չի աշխատում լիարժեք ուժով, չի ձգտում բարելավել հմտությունները, և  է կազմակերպությունը համարում է այնպիսի մի վայր, որտեղ կարող է «սպասել որոշակի ժամանակ», նախքան նոր, ավելի խոստումնալից աշխատանքի անցնելը:

Այս աշխատանքում մանրամասնորեն դիտարկվում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են «կարիերան» եւ «ծառայության առաջխաղացման համակարգը»:

ԿԱՐԻԵՐԱ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՓՈւԼԵՐԸ

Կարիերան աշխատողի կողմից սուբյեկտիվորեն գիտակցված սեփական դատողություններն են հետագա աշխատանքի մասին, ինքնարտահայտման ակնկալվող ուղիները և աշխատանքից գոհունակություն: Այն որոշակի ընտրված ճանապարհով աշխատանքային առջընթաց է: Այն ենթադրում է ավելի մեծ հնարավորություններ, ավելի բարձր կարգավիճակ, հեղինակություն,  իշխանություն, ավելի շատ գումար:

Կարիերան  միայն աշխատանքային խթանումն չէ: Կարող ենք խոսել տնային տնտեսուհիների, մայրերի, ուսանողների եւ այլոց կարիերայի մասին: Աշխատանքի գաղափարը չի նշանակում կազմակերպչական հիերարխիայի անփոխարինելի և անընդհատ շարժում: Պետք է նաեւ նշել, որ աշխատանքից դուրս գտնվող անձի կյանքը զգալի ազդեցություն է ունենում կարիերային վրա և  դրա մի մասն է:

Այլ կերպ ասած, կարիերան անհատապես գիտակցված դիրքն է և վարքագիծը, որը կապված է աշխատանքային փորձի և գործունեության հետ՝  մարդու աշխատանքային կյանքում:

Տարբերակվում եմ կարիերայի մի քանի տեսակներ․

 • Ինստիտուցիոնալ կարիերա՝նշանակում է, որ տվյալ աշխատակիցը իր մասնագիտական ​​գործունեության ընթացքում անցնում է զարգացման բոլոր փուլերով` ուսուցում, զբաղվածություն, մասնագիտական աճ, անհատականմասնագիտական ունակությունների աջակցում և զարգացում և կենսաթոշակ: Որոշակի աշխատակիցներ այս փուլերը հաջորդաբար անցնում են մեկ կազմակերպության միջոցով: Այս կարիերան կարող է լինել մասնագիտացված և ոչ մասնագիտացված:
 • Միջկազմակերպականկարիերա՝ նշանակում է, որ որոշակի աշխատողը իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում անցնում է զարգացման բոլոր փուլերում` ուսուցում, զբաղվածություն, մասնագիտական աճ, անհատական մասնագիտական ունակությունների աջակցություն և զարգացում, կենսաթոշակ: Այս փուլերը իրականացնում են տարբեր կազմակերպություններում կոնկրետ աշխատող: Այս կարիերան կարող է լինել մասնագիտացված և ոչ մասնագիտացված:
 • Մասնագիտացված կարիերանբնութագրվում է այն փաստով, որ տվյալ աշխատակիցը իր մասնագիտական ​​գործունեության ընթացքում անցնում է զարգացման տարբեր փուլերով` վերապատրաստում, զբաղվածություն, մասնագիտական  աճ, անհատական մասնագիտական ​​ունակությունների ապահովում և կենսաթոշակ:
  Աշխատողը կարող է անցնել այս փուլերը հաջորդաբար, ինչպես մեկ, այնպես էլ տարբեր կազմակերպություններում, սակայն այն մասնագիտության և գործունեության դաշտում, որտեղ մասնագիտանում է: Օրինակ՝ որևէ կազմակերպության վաճառքի բաժնի ղեկավարը դառնում  է մեկ այլ կազմակերպության վաճառքի բաժնի ղեկավար: Այս անցումը կապված է կա՛մ աշխատանքի վարձատրության չափի, կա՛մ բովանդակության փոփոխության, կա՛մ կարիերայի հեռանկարների հետ: Մեկ այլ օրինակ` կադրային բաժնի պետը նշանակվումէ պատգամավոր կամ կազմակերպության աշխատակազմի տնօրեն, որտեղ աշխատում է:
 • Ոչ մասնագիտացվածկարիերա լայնորեն զարգացած է Ճապոնիայում: Ճապոնացիները հստակ դիրքորոշում ունեն այն մասին, որ կառավարիչը պետք է լինի մասնագետ, որը կարող է աշխատել ընկերության ցանկացած մասում և ոչ թե որեւէ կոնկրետ օղակում: Ծառայողական սանդուղքով բարձրանալիս՝  անձը պետք է կարողանա տարբեր տեսանկյունից նայել ընկերությանը, չմնա մեկ պաշտոնում ավելի քան 3 տարի: Այն համարվում է նորմալ, եթե վաճառքի վարչության պետը փոխվի մատակարարման բաժնի պետի հետ: Ճապոնիայի շատ ղեկավարներ իրենց կարիերայի վաղ փուլերում աշխատել են արհեստակցական միությունների մեջ: Այս քաղաքականության արդյունքում ճապոնացի ղեկավարը զգալիորեն ավելի փոքր մասնագիտացված գիտելիքներ ունի (որը ցանկացած դեպքում կկորցնի իր արժեքը 5 տարի հետո) և միեւնույն ժամանակ ունի կազմակերպության ամբողջական պատկերացում, որն ապահովում է անձնական փորձ: Այս կարիերայի քայլերը կարելի է ավարտել մեկ կամ մի քանի կազմակերպություններում:
 • Ուղղահայաց կարիերանկարիերայի այնպիսի  տեսակ է, որի հետ բիզնեսի կարիերայ շատ հայեցակարգը առավել հաճախ է կապված, քանի որ այս դեպքում խթանումը առավել տեսանելի է: Ուղղահայաց կարիերայի ընթացքը վերաբերում է կառուցվածքային հիերարխիայի բարձր մակարդակին (խթանում, որը ուղեկցվում է ավելի բարձր աշխատավարձով):
 • Հորիզոնական կարիերանկարիերայի այնպիսի տեսակն է, որը ներառում է կամ մեկ այլ գործառութային դաշտ տեղափոխվելու կամ որոշակի ծառայողական դեր կատարելու հանգամանք, որը կազմակերպչական կառուցվածքում չունի կոշտ ձևակերպում (օրինակ`ժամանակավոր թիրախային խմբի, ծրագրի ղեկավար և այլն): Նախորդ մակարդակի առաջադրանքների ընդլայնումը կամ բարդությունը (որպես կանոն, վարձատրության համապատասխան փոփոխությամբ) կարող է վերագրվել հորիզոնական կարիերայի: Հորիզոնական կարիերայի հայեցակարգը չի նշանակում կազմակերպչական հիերարխիայում անփոխարինելի և անընդհատ վեր շարժվող շարժում:
 • Թաքնված կարիերա՝կարիերայի տեակ է, որը ամենից քիչ ակնհայտն է: Այս տեսակի կարիերան հասանելի է սահմանափակ աշխատակիցների շրջանում՝ սովորաբար կազմակերպությունից դուրս ծավալված գործարար կապերով:

Կենտրոնավարական կարիերայի ընթացքը վերաբերում է հիմնախնդրի շարժմանը, կազմակերպության ղեկավարությանը: Օրինակ՝ աշխատակցին հրավիրել այնպիսի հանդիպումների, որոնք անհասանելի են այլ աշխատողներին, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ բնույթի հանդիպումների, աշխատակիցների տեղեկատվության ոչ պաշտոնական աղբյուրների, գաղտնի հաղորդագրությունների, կառավարման որոշ կարևոր հրահանգների: Նման աշխատողը կարող է սովորական դիրք զբաղեցնել կազմակերպության ստորաբաժանումներից մեկում: Այնուամենայնիվ, նրա աշխատանքի վարձատրության մակարդակը զգալիորեն գերազանցում է իր պաշտոնում աշխատելու վարձատրությունը:

 • Աստիճանայինկարիերան կարիերայի տեսակն է, որը համատեղում է կարիերայի հորիզոնական եւ ուղղահայաց տեսակների տարրերը: Աշխատակիցների առաջխաղացումը կարող է իրականացվել հորիզոնականով՝ ուղղահայաց աճի փոփոխականությամբ, ինչը նշանակալի ազդեցություն է ունենում: Այսպիսի կարիերան բավականին տարածված է և կարող է ներգրավվել ինչպես միջկազմակերպչական, այնպես էլ  տարբեր կազմակերպությունների ձևերով:

Կարիերայի պլանավորման եւ իրականացման հիմնական խնդիրն է ապահովել կարիերայի բոլոր տեսակների փոխգործակցությունը: Այս փոխգործակցությունը ներառում է մի շարք կոնկրետ խնդիրների իրականացում, մասնավորապես՝

 • իմանալկազմակերպության և անհատ աշխատողի նպատակները
 • պլանավորել որոշակի աշխատողի կարիերան, հաշվի առնելով նրա կոնկրետ կարիքները ևիրավիճակները
 • ապահովել կարիերայի կառավարման գործընթացի բացը
 • վերացնել «կարիերայի փակուղիները», որտեղ աշխատողների զարգացման համար գրեթե չկանհնարավորություններ
 • բարելավել կարիերայի պլանավորման գործընթացը

Կարիերայի աճի չափորոշիչները՝

 • ուսումնասիրել աշխատողների կարիերայիներուժը
 • օգտագործել աշխատողների կարիերայի պոտենցիալի առողջական գնահատականները`անկանխատեսելի ակնկալիքները նվազեցնելու համար
 • բացահայտել կարիերայի ուղիներ, որոնք կնպաստեն աշխատակազմի քանակական ևորակական կարիքները ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տեղում ծառայեցնելուն

Փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ աշխատողները չգիտեն իրենց հեռանկարները տվյալ թիմում: Սա ցույց է տալիս անձնակազմի հետ աշխատանքների թույլ ձևավորված հարաբերությունների, կազմակերպությունում կարիերայի պլանավորման և վերահսկողության բացակայություն մասին։

Կարիերայի պլանավորումն ու վերահսկումը նշանակում է, որ աշխատակիցը ընդունվում է կազմակերպության կողմից և մինչեւ աշխատանքից հեռացնելը կամ այլ աշխատանքի տեղափոխվելը անհրաժեշտ է կազմակերպել պաշտոնի կամ աշխատատեղերի համակարգի միջոցով աշխատակցի հորիզոնական և ուղղահայաց խթանումը: Աշխատողը պետք է իմանա ոչ միայն կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարների մասին, այլ այն ցուցանիշները, որոնց միջոցով  պետք է հասնի առաջխաղացմանը:

Աշխարհում տարածված են կարիերայի երկու  մոդելներ:

Անձնակազմի կառավարման ամերիկյան և ճապոնական մոդելների բնութագրերը  կարիերայի տարբեր սխեմաներով են ցույց տալիս: Ճապոնական ֆիրմաների կարիերայի պլանավորումը, որը կենտրոնացած է աշխատողների ողջ կյանքի ընթացքում աշխատելու վրա, ենթադրում է, որ բոլոր աշխատողների շարժումները (գործունեության փոփոխությունները, հորիզոնական եւ ուղղահայաց շարժումները) տեղի են ունենում նույն ընկերության մեջ:

Ամերիկյան ընկերությունները համարում են, որ աշխատակիցը տեղափոխում է այլ ֆիրմա՝ բնական կարիերայի զարգացման համար: Այս մոտեցումը կոչվում է դիվերսիֆիկացված: Մի կողմից, ամերիկյան ընկերությունները հպարտանում են, որ իրենց աշխատակիցները հաջողության են հասել ուրիշ տեղերում: Մյուս կողմից, հայտնի ընկերությունում շարունակական աշխատանքը նոր առաջարկ ստանալու լավագույն առաջարկն է և երաշխիքը:

Մենեջերի կարիերայի փուլերը․

Կարիերայի փուլերը Տարիք Նպատակի ձեռքբերման կարիքները Բարոյական կարիքներ Ֆիզիոլագիական և նյութական կարիքներ
Նախնական Մինչև 25 Ուսում, փորձ տարբեր աշխատատեղերում Ինքնահաստատում Գոյության անվտանգություն
Ձևավորում Մինչև 30 Աշխատանքի մշակում, հմտությունների զարգացում, որակյալ մասնագետ դառնալ Ինքնաբացահայտում, անկախության հասնելու սկիզբ Գոյության ապահովություն, առողջություն, աշխատավարձ
Խթանում Մինչև 45 Կարիերայի առաջընթաց, որակավորման աճ Ինքնաբացահայտման աճ, ավելի մեծ անկախության ձեռքբերում, ինքնաարտահայտում Առողջություն, ծախսված ներուժի բարձր փոխհատուցում
Պահպանում Մինչև 60 Թոշակի անցնելու պատրաստություն, գործունեության տեսակի փոփոխության պատրաստում Կայունություն, անկախությոն, ինքնարտահայտում, հարգանքի աճ Աշխատավարձի մակարդակի կայունացում, պահպանում, այլ աղբյուրներից օգուտ ստանալու հետաքրքրություն
Թոշակային 65-ից հետո Այլ գործունեությամբ զբաղվել Գործունեության նոր բնագավառի դիրքորոշում, հարգանքի կայունացում Կենսաթոշակի չափ, օգուտի այլ աղբյուրներ, առողջություն

Աշխատողների կարիերայի պլանավորման եւ իրականացման աշխատանքների կազմակերպումը ներառում է `

 • Ընկերության աշխատակիցներին ծանոթանալու հնարավորություններ, մասնագիտական ​​զարգացման անհատական ծրագրերի վերաբերյալ վերապատրաստման ծրագրերիմասնակցություն և խորհրդատվությունների
 • պարբերաբար տեղեկացնել և խորհուրդ տալ նոր հնարավորությունների և թափուր աշխատատեղերի մասին
 • կարիերայի ճգնաժամերին դիմակայելու համար աջակցության ծրագրերի և հոգեբանական խորհրդատվության զարգացում
 • աշխատողների շարժը երեք ոլորտներում.

1) բարձրացնել որակավորման կամ կարիերայի աճը

2) հորիզոնական շարժում (ռոտացիա)

 • Իջեցում

Դիտեք կարիերայի ղեկավարի անձնական կյանքի պլանի բովանդակությունը, որը բաղկացած է երեք հիմնական բաժիններից.

 • կյանքի իրավիճակի գնահատումը
 • անձնական կարիերայի նպատակների սահմանում
 • մասնավոր նպատակներ ևգործողությունների ծրագրեր

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատակիցների կարիերայի պլանավորումն իրենց կարիերայի առաջընթացի և որակավորման աճի կազմակերպումն է, որն օգնում է նրանց զարգացնել և իրականացնել ընկերության մասնագիտական գիտելիքներն ու հմտությունները՝ ծառայեցնելով ընկերության շահերին:
Աշխատանքի դիմելիս մարդը որոշակի նպատակներ է դնում իր առջև: Բայց կազմակերպությունը հաշվի պետք է առնի նաև, որ աշխատակիցը հետապնդում է որոշակի նպատակներ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է, որ աշխատակիցը իրատեսական գնահատի իր գործարար հատկությունները, նրանց հետ փոխկապակցի այն կազմակերպությունների պահանջները, որոնք դրված են կազմակերպության առաջ։ Մարդու ամբողջ կարիերայի հաջողությունը հիմնված է դրա վրա։

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՈւՆ

 1. Дятлов В.А., Кибанов А.Я,, Пихало В.Т. «Управление персоналом»: — М.:»Издательство ПРИОР» 1998
 2. Десслер Г. «Управление персоналом» : — М.:»БИНОМ» 1997
 3. Поляков В.А. «Технология карьеры. Практическое руководство»: — М.: «Наука» 1989
 4. Цветаев В.М. «Управление персоналом»: -С-П.: «ПИТЕР» 2000
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s