Рубрика: Ուսումնական նախագծեր

Թարգմանական համագործակցային նախագիծ

stuck in a fairytale - STUCK IN THE LIBRARY

Ժամկետներ՝ ուսումնական չորրորդ շրջան

Մասնակիցներ՝ Հարավային դպրոցի 5-րդ դասարանների սովորողներ

Նպատակը՝ թարգմանական կարողությունների զարգացում, գրավոր խոսքի զարգացում

Ընթացքը՝

Սովորողները, դասավանդողների օգնությամբ, ընտրում են որևէ հեքիաթ, թարգմանում մաս-մաս, ամբողջացնում։

Արդյունքները՝ դասավանդողների, սովորողների բլոգներում։

Նյութերը՝ հետևյալ կայքից։

Արդյունքներ՝

Which is better-Ո՞րն է ավելի լավ

1.There was once a man who had three sons, and all of them loved the same girl. Each of them asked the girl the same question, “Will you marry me?” All of them were clever, handsome and strong. The girl liked each of the three young men very much and couldn’t decide which of them was the best.

One day the father of the three brothers said, “Here is some money for you. You will go on a long travel. While you are travelling, you must look for a very, very useful thing. When you find it, you will buy it and bring it home”.

Ժամանակով ապրում էր մի մարդ, որը ուներ երեք որդի, և նրանցից յուրաքանչյուրը սիրում էր նույն աղջկան: Նրանցից յուրաքանչյուրը նույն հարցն էր տալիս աղջկան՝ կամուսնանա՞ս ինձ հետ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը խելացի էր, գեղեցիկ  և ուժեղ: Աղջիկը հավանում էր երեք երիտասարդներին և չէր կարողանում որոշել, թե ով է ամենալավը:

Մի օր երեք եղբայրների հայրիկը ասաց․

-Վերցրե՛ք այս գումարը։ Դուք պետք է գնաք երկար ճամփորդության, երբ դուք ճամփորդեք դուք պետք է փնտրեք շատ կարևոր իր և երբ գտնեք այն, պետք է տուն բերեք:

Garik Mkrtchyan, Vazgen Qamalyan

2.The three brothers travelled for a long time, and they bought three very useful things.

The first young man bought a magic carpet. On it he could fly to any place in no time. The second brother bought a magic looking-glass. When he looked into it, he could see anyone and everything that he wanted to see. The third bought a magic lemon. The juice of that lemon could make a dying man or a woman well again.

Երեք եղբայրները ճամփորդեցին երկար ժամանակ և գնեցին շատ պետքական իրեր։ Առաջին երիտասարդը գնեց կախարդական գորգ։ Գորգով կարելի էր թռչել և կարող էիր հասնել տեղ ճիշտ ժամանակին։ Երկրորդ եղբայրը գնեց կախարդական ակնոց, երբ որ դու դնում էիր այդ ակնոցը, դու կարող էիր տեսնել ում կամ ինչ ուզում ես։ Եվ նրանցից վերջինը գնեց կախարդական կիտրոն: Այդ կիտրոնի հյութը կարող էր առողջացնել նույնիսկ մահացող մարդուն։

Davit Hayrapetyan, Hayk Barseghyan

3.The three brothers came together and showed their things to one another. Then one of them said, “We are far from our home and far from our dear girl. Let us look into the looking-glass and see her.”

Երեք եղբայրները եկան միասին և միմիանց ցույց տվեցին իրենց իրերը: Նրանցից մեկը ասաց.

-Մենք հեռու ենք մեր տնից և հեռու ենք մեր սիրելի աղջկանից: Եկեք միասին նայենք​ ակնոցի մեջ և տեսնենք նրան:

Mari Mughdusyan, Inessa Ghevondyan

4.The second brother took out his looking-glass, and they all looked into it. They saw that the girl was very ill. Then the first brother asked the other brothers to sit down on his carpet and all of them were at the girl’s house in no time. The third brother cut his lemon and gave the juice to the girl. The girl drank it and she was well again.

The young men were very happy.

“Now which of us will you marry?” they asked the girl.

Երկրորդ եղբայրը վերցրեց իր կախարդական ակնոցը, և բոլորը նայեցին դրա մեջ։ Նրանք տեսան, որ աղջիկը շատ հիվանդ էր։ Առաջին եղբայրը ասաց մյուս եղբայրներին, որ նստեն նրա կախարդական գորգին, և նրանք անմիջապես գնացին աղջկա տուն։ Երրորդ եղբայրը աղջկան տվեց կիտրոնի հյութը։ Եվ աղջիկը նորից լավացավ։

Երիտասարդները շատ ուրախ էին։

— Հիմա ո՞ւմ հետ դու կամուսնանաս,- նրանք հարցրին աղջկան։

Ասյա Բեգլարյան

5. “I thank you all, my dear friends,” answered the girl. “One of the brothers saw me in his looking-glass, and that helped to save my life. His looking-glass is a very useful thing, and he will have it forever. Another brother brought all three of you on his carpet, and that helped to save me, too. It is also a very useful thing, and he will have it forever. And one of you gave me the lemon juice, and now I am well again. But he has no lemon now. He gave all he had to save me. I will be his wife.”

-Ես շնորհակալ եմ բոլորիդ,  իմ սիրելի՛ ընկերներ,-ասաց աղջիկը։ -Առաջին եղբայրը տեսավ ինձ նրա կախարդական հայելու միջոցով և նա փրկեց իմ կյանք։

Նրա կախարդական հայլին շատ օգտակար բան էր, և այն կմնա հավերժ։ Մյուս եղբայրը բերեց իր գորգով և փրկեց իմ կյանքը։ Դա շատ օգտակար բան էր և դա կմնա հավերժ։ Երրորդ եղբայրը տվեց լիմոնի հյութ, և ես վերակենդանացա, բայց նա հիմա էլ չունի լիմոնի հյութ։ Նա տվեց ամեն ինչ, որ փրկի ինձ։ Ես կամուսնանամ նրա հետ։

Հայկ Փիլիպոսյան, Ավետ Մանվելյան

The cat and her strong friends

Կատուն և նրա ուժեղ ընկերները

1.Once there lived a cat. She thought, «The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall(will) go to the lion and make friends with him».
She did so and the lion and the cat were friends for many, many days.
Once they went for a walk together and met an elephant. The lion began to fight with the elephant and the elephant killed him.

Մի ժամանակ ապրում էր մի կատու։ Նա մտածեց․ «Առյուծը ամենաուժեղն է բոլոր կենդանիներից։ Լավ է ունենալ ուժեղ ընկերներ․ ես կգնամ առյուծի մոտ և կընկերանամ նրա հետ»։ Նա արեց այդպես և նրանք դարձան ընկերներ շատ երկար ժամանակ։
Մի օր նրանք գնացին զբոսնելու և հանդիպեցին փղին։ Առյուծը սկսեց կռվել փղի հետ, և փիղը սպանեց նրան։

Առնակ Վերմիշյան

2.The cat was very sorry. «What shall I do?» she thought.
«The elephant was stronger than the lion. I shall go to the elephant and make friends with him.»
She did so and they were friends for many, many days.

Once they went for a walk and met a hunter. The hunter shot at the elephant and killed him. The cat was sorry, but she thought, «The man is stronger than the elephant, I see.»

Կատուն շատ զղջաց։  «Ինչ անեմ ես»,- մտածեց նա։

Փիղը ավելի ուժեղ էր, քան առյուծը։ Ես կգնամ փղի մոտ և կընկերանամ նրա հետ։ Նրանք ընկերներ եղան շատ երկար ժամանակ։ Մի անգամ նրանք գնացին անտառ զբոսնելու և հանդիպեցին որսորդին։ Որսորդը տեսավ փղին և սպանեց նրան։ Կատուն շատ զղջաց, և նա մտածեց, որ մարդն ավելի ուժեղ է, քան փիղը։

Ռոբերտ Ղազարյան


3.So she went up to the hunter and asked, «May I go with you?»
«All right, let’s go home together,» he said.
They came to the man’s home. His wife met him and took his gun from him. The cat saw that and thought: «Oh, the woman is the strongest of all! She can take the hunter’s gun from him, and he does not fight with her.

Նա գնաց որսորդի մոտ և ասաց․
-Կարո՞ղ եմ քեզ հետ գալ։
-Շատ լավ, արի գնաք տուն երկուսով,- ասաց նա։
Նրանք գնացին տղայի տուն։ Նրա կինը հանդիպեց նրան և վերցրեց իր զենքը նրանից։ Կատուն տեսավ այդ ամենը և մտածեց․ «Կինը ամենաուժեղն է բոլորից։ Նա վերցրեց որսորդի զենքը  և չկռվեց նրա հետ։

Ստեփան Իլոյան

4. He does not even say a word!» The man sat down at the table and the woman went to the kitchen. The cat went to the kitchen too. She decided to stay with the woman forever.That’s why you always see a cat in the kitchen at a woman’s feet.

Նա չասաց ոչ մի խոսք»։ Տղամարդը նստեց սեղանի մոտ, և կինը գնաց խոհանոց։ Կատուն նույնպես գնաց խոhանոց։ Կատուն որոշեց մնալ  կնոջ հետ ընդմիշտ։

Այդ պատճառով՝ դու միշտ տեսնում ես կատվին խոհանոցում՝ կնոջ ոտքերի մոտ։

 Մարիա-Թերեզա Վիրաբյան և Մարիա Քուրքչիյան

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s